Menu

Udruzenje otorinolaringologa Crne Gore

Molimo Vas da prilikom pripreme apstrakta imate u vidu sljedeće preporuke:

Apstrakt za svoj rad dostavljate elektronskim putem preko sajta www.orlcg.me i popunjavanjem odgovarajućeg obrasca.

Molimo Vas da prilikom pripreme apstrakta imate u vidu sljedeće preporuke:

  • Kratak i precizan naslov rada
  • Spisak autora sa punim imenima i prezimenima autora i koautora
  • Institucija, grad i država autora
  • E-mail glavnog autora tj. autora za korespondenciju
  • Apstrakt može da sadrži maksimalno do 300 riječi
  • Jezik apstrakta treba da bude crnogorski ili engleski
  • Za sažetke na crnogorskom jeziku obavezno treba koristiti slova č, ć, ž, š
  • Rok za dostavljanje sažetaka je do 20.09.2024. godine

Prijem apstrakta: